MENU

MBJB Mayor

MBJB Mayor's MBJB
YBhg. Tuan Haji A. Rahim Bin Haji Nin

Name : Tuan Hj. A. Rahim Bin Hj. Nin
Position : MBJB Mayor's
Gred : Jusa C
Date Of Birth : 25 Januari 1961

Education

Kelulusan :
  1. Sarjana Muda Sastera (Kep), Universiti Kebangsaan Malaysia

Position Info

 

Gelaran Jawatan

Pejabat / Jabatan

Tempoh

1.

Penolong Setiausaha

Kementerian Perusahaan Utama

13.01.1986

-

15.12.1986

2.

Penolong Pentadbir Tanah

Pejabat Tanah Batu Pahat

16.12.1989

-

31.10.1996

3.

Setiausaha

Majlis Daerah Segamat Selatan, Labis

01.11.1996

-

15.01.2000

4.

Penolong Pegawai Daerah /
Penolong Pentadbir Tanah

Pejabat Daerah & Tanah Daerah Kecil Pengerang

16.01.2000

-

31.12.2002

5.

Penolong Pentadbir Tanah I
(Menanggung Kerja)

Pejabat Tanah Kota Tinggi

01.02.2001

-

15.01.2002

6.

Setiausaha

Majlis Daerah Kulai

01.01.2003

-

31.05.2004

7.

Timbalan Pengarah II
(Pendaftaran Hak Milik)

Pejabat Tanah dan Galian Johor

01.06.2004

-

15.01.2007

8.

Pentadbir Tanah

Pejabat Tanah Batu Pahat

16.01.2007

-

15.01.2008

9.

Pentadbir Tanah

Pejabat Tanah Johor Bahru

16.01.2008

-

31.08.2009

10.

Pegawai Daerah (menanggung kerja)

Pejabat Daerah Johor Bahru

01.08.2009

-

31.08.2009

11.

Yang DiPertua

Majlis Perbandaran Pasir Gudang

01.09.2009

-

17.07.2011

12.

Pegawai Daerah

Pejabat Daerah Segamat

18.07.2011

-

30.04.2014

13.

Pengarah

Unit Perancang
Ekonomi Negeri Johor (UPENJ)

01.05.2014

-

15.08.2015

14. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru 16.08.2015 - Until Now