MENU

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU CLIENT'S CHARTER ACHIEVEMENTS

 JUL – SEPT 2016
                                              

JANJI BULAN MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERKHIDMATAN
Jumlah Menepati Standard *** % Menepati Standard *** Jumlah Tidak Menepati Standard *** % Tidak Menepati Standard ***
1(a) Memastikan maklumbalas akan diberikan tidak melebihi tiga (3) hari bagi aduan melalui khidmat pesanan ringkas (sms) dan JUL 282 99.30% 2 0.70% 284
OGOS 337 99.70% 1 0.30% 338
SEPT          
JUMLAH 619 199.00% 3 1.00% 622
1(b) tidak melebihi 14 hari bagi aduan secara bertulis JUL 86 100.00% 0 0.00% 86
OGOS 46 100.00% 0 0.00% 46
SEPT          
JUMLAH 132 100.00% 0 0.00% 132
JUMLAH KESELURUHAN 751 99.52% 0 0.00% 754

NOTA : PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MBJB DISEDIAKAN BAGI SETIAP SUKU TAHUN IAITU JAN - MAC , APRIL - JUN , JULAI - SEPT & OKT - DIS