Info Bahagian Kejuruteraan Awam

BAHAGIAN KEJURUTERAAN AWAM

Diketuai oleh Penolong Pengarah Kejuruteraan (Kejuruteraan Awam). Bahagian ini terdiri dari :

  • Unit Projek dan Penyelenggaraan
  • Unit Peruntukan Luar
  • Unit Permit
  • Unit Pelan Infrastruktur