MENU

MATLAMAT

Menurut subseksyen 4(1) Akta, matlamat koperasi ini ialah untuk meningkatkan kepentingan ekonomi anggotanya mengikut prinsip Koperasi

FUNGSI

Fungsi utama Koperasi ialah Pengguna

AKTIVITI

  • Menjual barangan keperluan harian anggota
  • Menjalankan aktiviti kebajikan anggota, pendidikan dan perniagaan
  • Membeli, menjual, memindah hak milik, mendirikan, menyewa, mencagar, memajak, menggadai dan memiliki harta alih dan harta tak alih.
  • Melaburkan wang berlebihan dalam perkara yang dibenarkan menurut seksyen 54 Akta
  • Mengadakan subsidiary menurut seksyen 19 Akta dengan kelulusan Suruhanjaya
  • Menyertai usahasama dan menjadi anggota kepada Koperas-koperasi lain
  • Mengadakan aktiviti lain yang berfaedah dengan kelulusan mesyuarat agung

SENARAI AHLI LEMBAGA KOPERASI
KOPERASI ANGGOTA MAJLIS BANDARAYA
JOHOR BAHRU BERHAD

BIL NO ANGGOTA NAMA NO. KAD PENGENALAN JAWATAN
1 01 Tuan Haji Abdul Ghazali Bin Karim 620118-01-5345 Pengerusi
2 04 Syafini Binti Mohi 800721-03-5250 Setiausaha
3 09 Tuan Haji Fadzil Bin Talib 650416-01-5527 Bendahari
4 05 Dr. Haji Rahim Bin Tumin 561120-04-5693 ALK
5 54 Pn Zarina Binti Ahmad 660919-01-5456 ALK
6 06 En. Azmi Bin Miswan 760831-01-5791 ALK
7 08 Pn. Fadzlina Binti Abdul Malek 770210-01-5990 ALK
8 10 En. Mohamad Firdaus Bin Abdul Hamid 790401-01-6409 ALK
9 12 Tuan Haji Mohamad Nor Bin Keling 550223-04-5107 ALK
10 11 Encik Mokhzani Bin Haji Mislan 830906-04-5567 ALK
11 03 Encik Fadzil Suhaimi Bin Talibin 730821-01-5743 ALK
12 02 Hajah Inzura Binti Kosnin 561017-01-5568 ALK
13 14 Tuan Haji Wan Azmi Bin Wan Ahmad 570718-01-6103 ALK
14 15 Encik Sulaiman Bin Ashari 580314-01-5461 ALK
15 35 Encik Sarwan Bin Sirkam 631021-01-5385 ALK