MENU
Bil Janji MENEPATI TEMPOH MASA TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA JUMLAH PERKHIDMATAN
Jumlah Menepati Standard *** % Menepati Standard *** Jumlah Tidak Menepati Standard *** % Tidak Menepati Standard
1. Memastikan maklumbalas akan diberikan tidak melebihi tiga (3) hari bagi aduan melalui khidmat pesanan ringkas (sms) dan tidak melebihi 14 hari bagi aduan secara bertulis 6393 96.80% 211 3.20% 6604
2. Layanan di kaunter akan diberikan selewat-lewatnya 20 minit pada waktu biasa dan 60 minit pada waktu puncak 108084 64.14% 60431 35.86% 168515
3. Memastikan lesen perniagaan dan iklan :-
3.1 Jenis tidak berisiko tinggi diberikan keputusan dalam tempoh sembilan (9) jam waktu bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
3.2 Jenis berisiko tinggi akan diberi keputusan dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima
4.

Memastikan semua permohonan pelan pemajuan diberi keputusan selewat-lewatnya 38 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima iaitu :-

- Kebenaran Merancanga
- Pelan Nama Jalan, Bangunan & Taman
- Pelan Iklan Luar
- Pelan Kelulusan Sementara (Aktiviti Sementara)
- Pelan Strukktur Sistem Pemancar

154 75.86% 49 24.14% 203