MENU
Bil Janji MENEPATI TEMPOH MASA TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA JUMLAH PERKHIDMATAN
Jumlah Menepati Standard *** % Menepati Standard *** Jumlah Tidak Menepati Standard *** % Tidak Menepati Standard
5. Memastikan semua permohonan Pelan Bangunan diberikan keputusan selewat-lewatnya 28 hari bermula dari tarikh permohonan lengkap diterima oleh jabatan. 33 50.00% 33 50.00% 66
6.

Memastikan semua permohonan pelan pemajuan di bawah penurunan kuasa kepada Ketua Jabatan diberi keputusan rasmi selewat-lewatnya 50 hari bermula dari tarikh permohonan lengkap diterima iaitu :-

- Pelan Kerjatanah
- Pelan Jalan & Perparitan
- Pelan Lampu Jalan & Lampu Isyarat
- Pelan Lanskap
- Pelan Permit Sementara (Komponen Sementara)
- Pelan Ubahan Tambahan

294 68.37% 136 31.63% 430
7. Memastikan semua tuntutan pembayaran dijelaskan dalam tempoh 14 hari dari tarikh tuntutan  yang lengkap diterima oleh Jabatan. 4547 93.23% 330 6.77% 4877
8. Memastikan permohonan bantahan cukai harta yang layak diberi keputusan dalam tempoh lapan (8) minggu dari tarikh permohonan diterima oleh Jabatan. 150 100.00% 0 0.00% 150