MENU
Bil Janji MENEPATI TEMPOH MASA TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA JUMLAH PERKHIDMATAN
Jumlah Menepati Standard *** % Menepati Standard *** Jumlah Tidak Menepati Standard *** % Tidak Menepati Standard
9. Memastikan bil-bil cukai hartadi hantar kepada pembayar cukai selewat-lewatnya dalam tempoh tiga (3) minggu selepas bermulanya setiap penggal 120,707 46.00% 287778 54.00% 408485
10. Memastikan perkhidmatan kawalan wabak denggi kepada warga kota melalui aktiviti semburan kabus diambil tindakan 72 jam setelah menerima arahan. 897 100.00% 0 0.00% 897
11. Memastikan aktiviti-aktiviti pembangunan sosial kemasyarakatan, keagamaan dan sukan dilaksanakan dua (2) kali sebulan dalam kawasan zon Ahli Majlis dengan kerjasama Jawatankuasa Penduduk, badan bukan kerajaan dan pihak swasta. 167 100% 0 0.00% 167
JUMLAH KESELURUHAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 241426 40.89% 348968 59.11% 590394