MENU

'Courtesy visit' daripada Timbalan Pengarah Jabatan Audit Negeri Johor sebelum mempengerusikan 'entrance meeting' Pengauditan Pengurus Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Tahun 2016 Majlis Bandaraya Johor Bahru.

Courtesy audit AI