MENU

SELASA, 7 Ogos 2018 - MBJB telah menerima lawatan delegasi Kyoto City Council dan Miyako Ecology Centre, Japan.
Tujuan lawatan adalah bagi membincangkan peluasan program Low Carbon Society di Johor Bahru dengan cadangan membangunkan sebuah pusat di Perpustakaan Sultan Ismail mengikut modul dan program di Miyako Ecology Centre Japan selain cadangan mengadakan Memorandum Persefahaman (MOU) antara MBJB dan Kyoto City Council.
Lawatan Dari Delegasi Kyoto City Council dan Miyako Ecology Centre Japan