MENU

Majlis Pelancaran Projek Pendidikan Bersepadu Sesi 2017 anjuran bersama MBJB
dan Yayasan Bandaraya Johor Bahru
Bersama penceramah jemputan saudara Syamsul Debat
bertempat di Perpustakaan Sultan Ismail, Jalan Datin Halimah Johor Bahru.

Program Pendidikan YBJB