MENU

Mesyuarat yang dipengerusikan oleh YB Pengerusi JK Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor bersama Datuk Bandar, Yang Dipertua, Timbalan Yang Dipertua dan Setiausaha Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor bertempat di Ibupejabat MBJB

Mesyuarat Jawatankuasa PBT 2017