MENU

Ops Bersih Sungai Tebrau Sukarelawan Darul Tak'zim.

Kebersihan alam sekitar adalah tanggungjawab kita bersama. PupukĀ kesedaran sesama kita dalam kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar untuk kebaikan kita dan generasi akan datang.

ops bersih sungai tebrau