MENU

Majlis Perasmian Pameran Hartanah MAPEX 2018 anjuran REHDA di KSL Mall 27 April 2018. Pemaju hartanah memainkan peranan yang cukup besar di dalam pembangunan sesebuah bandar. Semoga lebih banyak lagi pembangunan hartanah dapat dibangunkan di bandar raya Johor Bahru ini, terutamanya yang memenuhi keperluan warga bandar raya Johor Bahru dan berteknologi hijau, bagi melestarikan bandar raya Johor Bahru.

MAPEX 2018