MENU

Satu Program ‘Focus Group Discussion’ bagi tujuan pengwujudan Kajian Rancangan Kawasan Khas Parlimen Johor Bahru MBJB telah diadakan pada pagi tadi dan telah dirasmikan oleh Ybhg Datuk Bandar Johor Bahru.

Untuk makluman, Rancangan Kawasan Khas adalah merupakan satu rancangan tindakan khusus untuk satu-satu kawasan yang telah dikenalpasti oleh PBN mahupun PBT yang berkenaan.

Tujuan utama penyediaannya adalah untuk memajukan kawasan yang terlibat dengan lebih berkesan melalui penyediaan pelan pembangunan dan strategi pengurusan yang khusus.

Focus Group Discussion