MENU

Sesi "Clock Out" Y. Berusaha Tuan Haji Sidek bin Paiman, Setiausaha MBJB. Warga MBJB mengucapkan tahniah atas lantikan Tuan Haji Sidek sebagai CEO Institut Integriti, Latihan dan Kepimpinan Semangat Dato' Onn (IKLAS) yang bermula 1 Julai 2018.

Jutaan terima kasih diucapkan atas khidmat dan dedikasi yang dicurahkan Tuan Haji Sidek bin Paiman sepanjang perkhidmatan beliau bersama-sama MBJB.
Clockout Setiausaha MBJB