MENU

Upacara 'clock out' Tuan Haji Abdul Ghazali bin Karim, mantan Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru yang bersara setelah berkhidmat lebih dari 26 tahun di MBJB.

Clock-Out Timbalan Setiausaha