MENU

MAKLUMAN PELAKSANAAN PEMBAHARUAN LESEN BAGI TEMPOH SEHINGGA 3 TAHUN
 DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU
Pengumuman Lesen