MENU

BIL

NAMA UNDANG-UNDANG KECIL

TARIKH WARTA

NO. WARTA

17.

Undang- undang Kecil Pasar Awam Dan Persendirian (MBJB) 2010
Public And Private Market (JBCC) By-Laws 2010

3 Februari 2011

J.P.U 8

18.

Undang-undang Kecil Pengendali Makanan (MBJB) 2010
Food Handlers (JBCC) By-Laws 2010

3 Februari 2011

J.P.U 9

19.

Undang-undang Kecil Kerajaan Tempatan (Dataran Bandaraya) (MBJB) 2010
Local Government (Dataran Bandaraya) (JBCC) By-Laws 2010

3 Februari 2011

J.P.U 10

20.

Undang-undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (MBJB) 2010
Barbers Shops and Hairdressers (JBCC) By-Laws 2010

3 Februari 2011

J.P.U 11

21.

Undang-undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MBJB) 2010
Licensing of Private Car Parks (JBCC) By-Laws 2010

3 Februari 2011

J.P.U 12

22.

Undang-undang Kecil Pelesenan Iklan (MBJB) 2010
Licencing Of Advertisement (JBCC) By-Laws 2010

3 Februari 2011

J.P.U 13

23. Undang-undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MBJB) 2016 31 Mac 2016 J.P.U 15
24. Perintah-perintah Am Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan Johor
(Kelakuan dan Tatatertib)1988
4 Ogos 1988 J.P.U 25