MENU

MBJB - SENARAI BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI DALAM TALIAN

April - Jun 2018

No. Aplikasi Bilangan Transaksi 2018
APR MEI JUN Jumlah
1 iTrafik MBJB 38 40 51 129
2 iPerolehan 112 201 162 475
3 SISPAA (Sistem Pengurusan Aduan Awam) 169 256 199 624
4 OSC-Online 89 75 69 233
5 eKhidmat 198 145 188 531
6 JOP (Johor Epayment Portal) 156 178 96 430
7 e-Borang 85 60 81 226
8 e-Direktori Staf 56 43 77 176