MENU

MBJB - SENARAI BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI DALAM TALIAN

April - Jun 2017

No. Aplikasi Bilangan Transaksi 2017
APR % MEI % JUN % Jumlah
1 e-Bayar              
2 MyVIS              
3 e-Maklumbalas              
4 OSC-Online              
5 e-OSC (Portal OSC)              
6 e-Jawab              
7 e-Borang              
8 e-Direktori Staf              
9 e-RTDJB              
10 e-PIPS              
11 e- Mesyuarat Penuh