MENU

MBJB - SENARAI BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI DALAM TALIAN

April - Jun 2016

No. Aplikasi Bilangan Transaksi 2016
APR % MEI % JUN % Jumlah
1 e-Bayar 42 5 41 5 43 5 126
2 MyVIS 63 5 56 5 60 5 179
3 e-Maklumbalas 58 5 65 5 45 5 168
4 OSC-Online 311 10 355 10 350 10 1016
5 e-OSC (Portal OSC) 755 20 512 20 268 20 1535
6 e-Jawab 54 15 55 15 58 15 167
7 e-Borang 94 2 98 2 321 2 513
8 e-Direktori Staf 418 30 502 30 366 30 1286
9 e-RTDJB 51 4 36 4 39 4 126
10 e-PIPS 36 2 39 2 40 2 115
11 e- Mesyuarat Penuh 29 1 23 1 25 1 77