MENU

MBJB - SENARAI BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI DALAM TALIAN

Julai - Sept 2016

No. Aplikasi Bilangan Transaksi 2016
JUL % OGOS % SEPT % Jumlah
1 e-Bayar 56 5 53 5 64 5 173
2 e-MyVIS 57 5 61 5 56 5 174
3 e-Maklumbalas 56 5 89 5 57 5 202
4 OSC Atas Talian 322 10 304 10 231 10 857
5 e-OSC 366 20 352 20 302 20 1020
6 e-Jawab 49 15 46 15 57 15 152
7 e-Borang 87 2 82 2 90 2 259
8 e-RTDJB 312 30 319 20 39 20 670
9 e-Direktori Staf 48 4 50 10 247 10 443
10 e-PIPS 35 2 41 5 40 5 116
11 e- Mesyuarat Penuh 20 1 23 3 29 3 72