MENU

MBJB - SENARAI BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI DALAM TALIAN

Julai - Sept 2017

No. Aplikasi Bilangan Transaksi 2016
JUL % OGOS % SEPT % Jumlah
1 e-Bayar              
2 e-MyVIS              
3 e-Maklumbalas              
4 OSC Atas Talian              
5 e-OSC              
6 e-Jawab              
7 e-Borang              
8 e-RTDJB              
9 e-Direktori Staf              
10 e-PIPS              
11 e- Mesyuarat Penuh