MENU

Objektif

 

Mewujudkan masyarakat yang bersatu padu, bermuafakat dan harmoni dalam kawasan kampung dan taman-taman perumahan.
Membantu MBJB dalam melahir dan menggembelingkan idea melalui semangat serta perkongsian bijak dengan penduduk bagi menghasilkan mutu perkhidmatan dan sistem penyampaian yang berkesan.
Meningkatkan keberkesanan pelaksanaan Gerak Tumpu dan program-program lain anjuran MBJB.
Sebagai satu saluran informasi bagi menyampaikan keperluan-keperluan dan kebajikan penduduk.
Menyokong setiap dasar, program dan hasrat kerajaan, khususnya MBJB supaya dapat difahami dan dihayati sepenuhnya oleh setiap warga bandaraya Johor Bahru.
Mewujudkan suasana bersih, indah, sejahtera dan selamat serta memupuk semangat kekitaan dalam kampung dan taman-taman perumahan.
Mewujudkan masyarakat yang positif dan proaktif terhadap program-program dan projek-projek kerajaan khususnya MBJB