Pusat OSC Pusat OSC

[Pusat OSC] [Pengawalan Pembangunan] [Pengawalan Perniagaan] [Pengurusan Cukai] [Pengurusan Pembersihan] [Mahkamah Bandaraya] [Pengurusan Saliran] [Infrastruktur] [Kemudahan Awam] [Perkhidmatan Kaunter] [Kiosk Bayaran] [Maklumat GIS] [Sistem CCTV] [Klinik Bergerak 1Malaysia]

 

Kronologi OSC Di MBJB

 

PerkaraTarikh
Penubuhan Urus Setia OSC6 Jun 2007
Mesyuarat Penuh Khas bagi Perlaksanaan Jawatankuasa Pusat Setempat7 Jun 2007
Mesyuarat Pertama Jawatankuasa Pusat Setempat7 Jun 2007
Penurunan Kuasa pada Pengarah Kejuruteraan Dan Pengarah Landskap bagi meluluskan pelan-pelan Infrastruktur3 Oktober 2007
Perpindahan Pusat Setempat ke Bangunan JOTIC25 Oktober 2007
Lawatan Ketua Setiausaha (KPKT) Ke Unit Pusat Setempat10 Disember 2007
Perasmian Pusat Setempat oleh Y.B. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan & Kesihatan Johor1 Januari 2007
Pelaksanaan Portal OSC Versi 21 Jun 2008
Lawatan Pemerksaan Penggredan Pihak Berkuasa Tempatan Ke MBJBSepetember 2008
Mesyuarat Bersama Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan Dengan Ketua-Ketua Unit OSC Di Semenanjung Malaysia22 Januari 2009
Penerimapakaian Kaedah-Kaedah Pengawalan (AM) 200815 Mei 2009

 

Keahlian Jawatankuasa Pusat Setempat Tahun 2009
 
Pengerusi                                  :Datuk Bandar, MBJB
Timbalan Pengerusi                 :Setiausaha, MBJB
Setiausaha                                :Ketua Unit Pusat Setempat
Ahli                                             :4 Orang Ahli Majlis
 Pengarah Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa
 Pentadbir Tanah Johor Bahru
 Pengarah Jabatan Kerja Raya
 Pengarah Jabatan Pengairan Dan Saliran
 Pengarah Jabatan Alam Sekitar
 Pengurus Tenaga Nasional Berhad
 Pengarah Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia
 Pengurus Telekom Malaysia Berhad
 Pengerusi Eksekutif SAJ Holdings Sdn. Bhd.
 Pengurus Indah Water Konsortium Sdn. Bhd
 Pengarah Jabatan Perancangan, MBJB
 Pengarah Jabatan Kejuruteraan, MBJB
 Pengarah Jabatan Kesihatan, MBJB
 Pengarah Jabatan Bangunan, MBJB
 Pengarah Jabatan Lanskap, MBJB
 Penasihat Undang-Undang, MBJB

 

 

Halaman: 1  2  3  4  5  6  7